Christelijk Centrum De Cederborg heeft zijn wortels in een opwekkingsbeweging. Het functioneert nu volledig onafhankelijk, als een zelfstandige interkerkelijke organisatie, die trouw wil zijn aan de Bijbel (zie grondslag).

De onafhankelijke en interkerkelijke opzet is bewust gekozen, om zo een plaats te zijn, waar iedereen zich thuis kan voelen zonder lid te hoeven worden.

Lidmaatschap van het Lichaam van Christus door geloof en wedergeboorte is het belangrijkste. De opzet van de gemeente is een plaats te zijn, waar iedereen zich thuis kan voelen zonder lid te hoeven worden. Wij kennen geen lidmaatschap. Iedereen is ten allen tijde vrij zonder enige verplichting aan de diensten deel te nemen. Weet iemand zich van harte verbonden aan onze gemeente, dan verwachten we wel betrokkenheid en inzet.
Voor ons houdt dit concreet in dat:
-de zondagse en doordeweekse diensten in principe bezocht worden
-men deelneemt aan gemeente-activiteiten, waar men samen met andere christenen Gods Woord bestudeert en elkaar ontmoet.
-Men bereid is zijn of haar gaven en bezit in te zetten ten dienste van (de andere leden van) de gemeente.
-Men zich met het hele hart geeft aan de Heere Jezus en Zijn dienst.

Contactgegevens:
De Cederborg
Hippolytuslaan 2
9991 AK Middelstum
info [at] cederborg.nl