Thema: NIEUW LEVEN

Zaterdag 9 april om 7:30 uur

ontbijt – ontmoeting – ontspanning

Spreker: ds Johan Sijtsma

Aanmelden: mannenonbijt@cederborg.nl