Ontberen doet waarderen.

Geen dienst.
Geen lofzang.
Geen koffie.
Geen eten.
Geen bezoek.
Geen…

Wel…
Broeders en zusters.
Lief en leed.
Verschillend.
En toch verbonden.
Afstand.
En toch dichtbij.

Kan ik de boodschappen doen?
Hebben jullie iets nodig?
Een verrassing voor de deur
Meeleven.
Dichtbij en ver weg.
Christen in de praktijk.
Samen
in de Cederborg.
Samen
met Boskoop.

Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Samen verder.
Samen dienen.
Afleggen alle last en de zonde.
Waken voor wat scheidt.
Zoeken naar wat bindt.

Cederborg.
Gods werk.
Jouw werk.
Mijn werk.
Ons werk.
Dan werkt het.
Samen leven tot Zijn eer.

Mag het (post-)coronatijdperk de gemeenschap verdiepen.
Dan hebben we wat geleerd.