Protocollen. Corona-draaiboek.
Veiligheidsvoorschriften. 1,5 meter afstand.
We deden en doen het allemaal.
En toch is het niet genoeg gebleken.
1,2,…,6,7,8 besmettingen.
Jongeren. Kwetsbaren. Met onderliggend lijden.
Afgezonderd in quarantaine.
Je mag ze niet eens bezoeken. Kunt niet bij ze langs.
Het brengt ons op de knieën.

Maar positief of negatief, wel/niet in contact geweest met besmet persoon, het maakt niet uit bij God.
U hoeft geen mondkapje op.
Iedereen mag vrijmoedig naar de troon van genade gaan.

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebr 4:16)

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur (quarantaine!) en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.
Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

Bid en u zal gegeven worden
Want ieder die bidt, die ontvangt
(Mat 6)

Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen.
Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere.
En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.
Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden.
En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort.
(Jak 5)

De coronacrisis leert ons bidden. Meer dan ooit tevoren.
Alleen de levende God kan (kwetsbaren) in het leven houden.
Het leert ons nog meer met Hem te wandelen.
Alles biddend te doen.

Aan de beademing van de Geest.
Intensive prayer.