Zeker is dat de Heere een plan heeft met alles waar we doorheen gaan. En dat plan is waarschijnlijk veel groter dan wat we nu beseffen. Het is goed om daar iets van te willen ontdekken. Graag neem ik jullie mee op mijn zoektocht wat er te leren valt in quarantainetijd.

Weer zet een lied mij op een spoor. 

Hij die rustig en stil, zich steeds voegt naar Gods wil

Het virus is grillig in ongrijpbaar. Ongrijpbaar waar het vandaan komt. Ongrijpbaar hoe het zich verspreidt. En ongrijpbaar in zijn verloop. Dat doet iets met ons mensen die graag alles in de greep willen houden. Het zet je op je plek. En legt je hart bloot. Het leert je om van dag tot dag met God te leven en niet bezorgd (angstig) te kijken naar hoe het verder zal gaan. 

Het waren lessen waar Jezus de tijd voor nam om ze aan Zijn discipelen te leren. Via theorie en praktijk nam Hij hen door Zijn leerschool. 

De leerschool van vertrouwen en volgen. Trust and obey.

Theorie:

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. (Mat 6:34)

Praktijkles:

Covid19

God schenkt genade voor elke dag. Genoeg. Net als manna. Genoeg per dag.

Hij die rustig en stil

zich steeds voegt naar Gods wil,

Hem in alles vertrouwt en gelooft,

die slechts hoort naar Zijn stem,

zich geheel geeft aan Hem,

smaakt een vreugde die nimmer verdooft.

Zie slechts op Hem,

volg gehoorzaam Zijn stem;

blijf maar rustig vertrouwen.

Altijd ziende op Hem.

Loeit de levensorkaan,

komt er zorg op ons aan:

’t is Zijn glimlach, die alles verdrijft.

Klagen, zuchten, geween,

vrees en twijfel gaan heen,

als wij rustig vertrouwen in Hem.

Psalm 34:9 zingt:

Proef en zie dat de HEERE goed is; 

welzalig de man (en vrouw) die tot Hem de toevlucht neemt.