Het is heerlijk om ’s nachts te slapen. 

Maar wakker liggen is ook geen straf. 

Soms komt een lied, vaak een gebed. 

In de stilte van de nacht kan stille tijd sprekend zijn.

Zo kwam een liedregel in gedachten:

Die heel het aards gebeuren,
vast in handen heeft.

Wij mensen houden zo graag controle. 

Als dat niet lukt, worden we onzeker.

Tot we weer de zekerheid vinden dat ‘God in control’ is.

Er kwamen steeds meer regels in gedachten uit dat lied

Geprezen zij de Heer, 
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren,
vast in handen heeft.

Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat,
Zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld,
op zich nam.

Dat heet zingen in de nacht.

Tot slot een mooi gebed voor de gemeente, dat ik vanmorgen las:

En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen…, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. 1Thess 3