Een gemeenschap als De Cederborg is bijzonder.

We delen lief en leed met elkaar.

Dat merk je weer in het bijzonder in een tijd als deze.

We bidden dat God een dieper werk doet.

En dan gebeuren er zoveel dingen die we niet verwacht hadden.

We worden stilgezet. 

Om stil te worden en te luisteren naar wat de Heere ons wil leren.

Ik las vanmorgen uit Jakobus:

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt,

want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.

Aan de broeders en zusters verstrooid in De Cederborg: wees verheugd! 

God is aan het werk.