Rineke Heij  (Nederlandse Patiënten Vereniging) spreekt over

Orgaandonatie, christenplicht?!

Donderdag 4 april 2024, 19:30 uur, zaal open vanaf 19:00 uur

Zie flyer voor meer info.

Orgaandonatie – een kwetsbaar onderwerp

  • Mag ik mijn organen doneren als daad van naastenliefde, of heeft alleen de Schepper zeggenschap over mijn lichaam?
  • En als ik een keuze maak voor of tegen donatie, hoe leg ik die dan vast?
  • Hoe zit het met afscheid nemen en begraven van iemand die zijn organen heeft afgestaan?
  • Dit thema is wel heel ver van mijn bed, waarom zou ik me er (nu) mee bezighouden?

Deze en veel andere vragen kunnen bovenkomen als we nadenken over orgaandonatie. Een onderwerp dat momenteel heel actueel is door de nieuwe donorwet.

Ieder mens is waardevol, naar geest én lichaam. Daarover laat de Bijbel geen misverstand bestaan. Op het punt van orgaandonatie krijgen we vanuit de Bijbel echter geen eenduidige richtlijn, en daarom kan het voor een christen lastig zijn om zich een mening te vormen over dit kwetsbare onderwerp. Alle reden dus om een zorgvuldige afweging te maken.

Op donderdagavond 4 april 2024 om 19:30 uur hoopt Rineke Heij, beleidsadviseur bij de NPV en medewerker van de Advieslijn (waar juist vragen als die hierboven genoemd worden binnenkomen), hierover een lezing te geven. Bij uitstek een gelegenheid om orgaandonatie en alle vragen daaromheen op een nuchtere, Bijbelse manier te doordenken.

Komt u ook?