Vrijdagavond 19 april 19.30 uur: Kostbare lessen uit het leven van Corrie ten Boom, lezing verzorgd door Marianne Glashouwer

Belangstellenden welkom!

Toegang vrij