WAAROM IS ISRAEL BELANGRIJK VOOR ONS GELOOF?

Voor vele christenen is het thema ‘ISRAEL’ eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ze realiseren zich dat Joden niet in Jezus geloven – op een enkele uitzondering na, de Messias belijdende Joden – en daar gaat het in het christelijk geloof toch om? Dat je in Jezus gelooft en dus straks na het sterven in de eeuwige heerlijkheid je ogen mag opslaan. Toch? O zeker, ze vinden het onderwerp wel interessant en hebben ook wel sympathie voor het Joodse volk dat door de eeuwen heen zoveel heeft moeten lijden. Maar belangrijk voor het geloof? Nee, dat niet.

Ds. Willem J. J. Glashouwer zegt daarover: “Als president van Christenen voor Israël Internationaal spreek en preek ik vaak vanuit de Bijbel over Israël, in binnen- en buitenland. Soms vragen mensen me dan: “Waarom bent u zo enorm betrokken bij Israël en het Joodse volk? Is dat een soort hobby, net zoals anderen postzegels verzamelen of graag sporten, of interessante reizen maken? Waarom Israël? Wat is er zo bijzonder aan Israël?”

Mijn antwoord is eigenlijk altijd hetzelfde: “Ik hoop dat wat ik voor Israël voel, hetzelfde is als wat God voor Israël voelt. Ik probeer naar Israël te kijken op dezelfde manier als God naar Israël kijkt. Hij houdt van Israël. Jezus houdt van Israël. Zo staat het in de Bijbel. En aangezien ik van Jezus hou en weet dat Hij van mij houdt, kan ik niet anders dan houden van de mensen van wie Hij houdt, Zijn Joodse mede-Joden.”

Juist nu het Joodse volk al tientallen jaren uit de hele wereld terugkeert naar Israël zijn de vragen die daarmee verband houden actueler dan ooit. Ook voor christenen.

Daarover hoopt ds. Willem J J Glashouwer te spreken op DV 9 november 2022 in De Cederborg, Hippolytuslaan 2 Middelstum.
Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19 uur)