“Het grote waarom rond Israel”

  • Vrijdagavond 19 april 19.30 uur: Kostbare lessen uit het leven van Corrie ten Boom, door Marianne Glashouwer
  • Zaterdagmiddag 20 april 15.00 uur, Waarom is de Verlosser van de wereld een Jood? – lezing door ds WJJ Glashouwer
  • Zaterdagavond 20 april 19:30 uur, Israel en de Wereldvrede – lezing door ds WJJ Glashouwer
  • Zondagmorgen 21 april 11.00 uur samenkomst, De laatste boodschap van de Apostel Petrus – ds WJJ Glashouwer

Toegang vrij.
Het is mogelijk om te overnachten in De Cederborg en/of de maaltijd te gebruiken.
Graag aanmelden daarvoor via: receptie@cederborg.nl
Christelijk Centrum De Cederborg
Hippolytuslaan 2
9991 AK Middelstum
www.cederborg.nl