Dagelijkse bemoediging uit ‘de Psalmen’

Op werkdagen wordt elke dag een korte bemoediging online gezet vanuit de Psalmen, ook wel genoemd de apotheek van God.

De Psalmdichters gaan geen enkele emotie uit de weg. Je leest er over vreugde, verdriet, schuld, wanhoop, vertrouwen en vergeving. In tijden van strijd en nood hebben door de eeuwen heen mensen troost – een medicijn van God – gevonden in deze liederen.

Elke werkdag willen we een kijkje nemen in die geestelijke apotheek.