Steunstichting De Ceder
Hippolytuslaan 2
9991 AK Middelstum

RSIN: 811563650

Beleidsplan:

Klik hier om het actuele beleidsplan te lezen.

Doelstelling:

Het ideëel en materieel steunen van instellingen en bewegingen welke ten doel hebben het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen d.m.v. het geven van onderwijs en/of het houden van bijeenkomsten, conferenties en vergaderingen, alsmede bewoning, opvang, woonzorg, hulpverlening, resocialisering, sociaal-therapeutische werkgelegenheidsprojecten en aanverwante activiteiten, alsmede het beheren en onderhouden van onroerende zaken voor de huisvesting van Christelijke multifunctionele centra t.b.v. genoemde activiteiten

Activiteiten:

 1. Het ideëel en materieel steunen van instellingen en bewegingen welke ten doel hebben het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen 
 2. Het beheren en onderhouden van Christelijke multifunctionele centra ten behoeve van:
  • het geven van onderwijs
  • het houden van bijeenkomsten, 
  • conferenties 
  • vergaderingen, 
  • bewoning, 
  • opvang, 
  • woonzorg, 
  • hulpverlening, 
  • resocialisering, 
  • sociaal-therapeutische werkgelegenheidsprojecten 
  • aanverwante activiteiten 

Dankzij de hulp van Steunstichting De Ceder worden diverse ANBI-stichtingen in staat gesteld om hun mooie en belangrijke doelstellingen te vervullen.

Steunstichting De Ceder beschikt voor het uitoefenen van haar doelstelling over 2 gebouwen:

 • Multifunctioneel centrum De Cederborg in Middelstum
 • Schoolgebouw De Ceder in Boskoop

Plannen voor de activiteiten in de komende jaren:

Het uitbouwen van de ondersteunende activiteiten in Boskoop en Middelstum

Het verder gestalte geven aan de doelstellingen van de Stichting

Het werven van fondsen

Bestuur:

Dhr JW Mout – voorzitter
Mw AJM Ockhuysen – secretaris
Dhr J van Kleef – penningmeester
Dhr F Gunnink – bestuurder
Dhr B Hoetmer – bestuurder

Beloningsbeleid:

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging of vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Financiële gegevens:

2023