Jezus Christus kennen en bekendmaken


Zondag 11 uur en woensdag 19:30 uur

Volg de diensten live op YouTube of kijk ze later terug!


De Cederborg –  een huis van hoop en herstel

‘De Cederborg’ is een zelfstandig, Christelijk centrum (zie over ons) dat allerlei mogelijkheden biedt. Er worden regelmatig (toerusting)bijeenkomsten en conferenties gehouden en er is een woongemeenschap. Het wil een huis van hoop zijn voor mensen die hulp zoeken. Herstel van de relatie met God is de basis voor die hulp. Zonde veroorzaakt een breuk in die relatie. Jezus is gekomen om de gebroken relatie tussen God en mensen te herstellen. Dat geeft hoop!

Elke zondagochtend is er een dienst rondom het Woord van God en elke woensdagavond is er een Bijbelstudie(zie agenda). Deze kunt u live volgen via YouTube, of later alsnog beluisteren.  

Naast de vaste bewoning is er er ook gelegenheid om gebruik te maken van deze appartementen om eens een paar dagen tot rust te komen. Zo hebben we de afgelopen jaren al vele gasten een christelijk dak boven hun hoofd kunnen aanbieden. Gasten uit binnen- en buitenland, uit diverse kerkelijke richtingen, die om welke reden dan ook op zoek waren naar rust en geestelijke opbouw binnen onze gemeenschap.


Particuliere school

De Cederborg huisvest een internationale Christelijke school.

The Fountain International Christian School is een unieke particuliere school voor kleinschalig, christelijk basis- en voortgezet onderwijs. De voertaal is Engels.

Het curriculum is van een hoog academisch niveau, waarbij karaktervorming een belangrijke rol speelt.


Klik hier voor meer over De Cederborg op Youtube

Luister terug:
“Het grote waarom rond Israël”

Op vrijdag 19 t/m zondag 21 april was er in Middelstum een themaweekend met ds. Willem JJ Glashouwer en Marianne Glashouwer namens Christenen voor Israël. Het thema van dit weekend is: ‘Het grote waarom rond Israël’. 

Luister terug op YouTube


Psalmen: De apotheek van God

Middenin de bijbel vind je het boek van de Psalmen. Ook wel genoemd de apotheek van God. De schrijvers gaan geen enkele emotie uit de weg, je leest er over vreugde, verdriet, schuld, wanhoop, vertrouwen en vergeving. En telkens vinden de schrijvers een medicijn, een medicijn van God. In deze serie willen we een kijkje nemen in die apotheek van de bijbel.

Klik hier voor de fragmenten op Youtube

Nadenkertjes

Alleen wie leeft vanuit de vergeving van zijn schuld in Jezus Christus, zal op de juiste wijze bescheiden over zichzelf denken.
(D. Bonhoeffer)


Geloof niet dat ge één stap ver gekomen zijt in de heiligmaking, indien ge het niet diep gevoelt, dat ge geringer zijt dan alle anderen.
(Thomas a Kempis)

Nadenkertjes

Zichzelf beschouwen als de grootste zondaar. Dit wekt de weerstand van de natuurlijke mens, maar ook van de zelfbewuste christen.
(D. Bonhoeffer)


Joni Eareckson-Tada

Forgiven and forgotten sins