Jezus Christus kennen en bekendmaken


Online diensten 6-9 augustus

donderdag 19:30
vrijdag 10 + 19:30
zaterdag 10 + 19:30
zondag 10 uur

Spreker: Jürg Läderach uit Zwitserland
Thema: Genade Gods, oneindig groot (Wunderbare Gnade Gottes)


Zondag 11 uur en woensdag 19:30 uur

Volg de diensten live op YouTube of kijk ze later terug!


Dit kan ook via livestreamKlik hier voor de fragmenten op Youtube

Psalmen: De apotheek van God

Middenin de bijbel vind je het boek van de Psalmen. Ook wel genoemd de apotheek van God. De schrijvers gaan geen enkele emotie uit de weg, je leest er over vreugde, verdriet, schuld, wanhoop, vertrouwen en vergeving. En telkens vinden de schrijvers een medicijn, een medicijn van God. In deze serie willen we een kijkje nemen in die apotheek van de bijbel.


De Cederborg

‘De Cederborg’ is een zelfstandig, evangelisch centrum (zie over ons) dat allerlei mogelijkheden biedt. Er worden regelmatig (toerusting)bijeenkomsten en conferenties gehouden en er is een woongemeenschap. Het wil een huis van hoop zijn voor mensen die hulp zoeken.

Elke zondagochtend is er een dienst rondom het Woord van God en elke woensdagavond is er een Bijbelstudie. Deze kunt u live volgen via livestream, of later alsnog beluisteren. Daarnaast worden regelmatig conferenties gehouden (zie agenda).

Er is een aantal woonappartementen gecreëerd, we werken aan de uitbreiding hiervan. Naast de vaste bewoning is er er ook gelegenheid om gebruik te maken van deze appartementen om eens een paar dagen tot rust te komen. Zo hebben we de afgelopen jaren al vele gasten een christelijk dak boven hun hoofd kunnen aanbieden. Gasten uit binnen- en buitenland, en uit diverse kerkelijke richtingen, die om welke reden dan ook op zoek waren naar rust en geestelijke opbouw binnen onze gemeenschap.


Nadenkertjes

Charles Spurgeon:

‘Het evangelie staat niet op gespannen voet met goede ventilatie, en de leer van genade strijdt niet met goede ontsmetting. We preken bekering en geloof, maar we keuren hygiene niet af; en hoe we ook pleiten voor heiligheid, we hebben altijd een goed woord voor reinheid en nuchterheid.’

Nadenkertjes

De Bijbel:

Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, …, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend,
en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.