Jezus Christus kennen en bekendmaken

Evangelisch Centrum ‘De Cederborg’ is een zelfstandig, interkerkelijk bijeenkomstcentrum (zie over ons) dat allerlei mogelijkheden biedt. Er worden regelmatig (toerusting)bijeenkomsten gehouden en er is een woongemeenschap.

Elke zondagochtend is er een dienst rondom het Woord van God en elke woensdagavond is er een Bijbelstudie. Daarnaast worden regelmatig conferenties gehouden (zie agenda).

Er is een aantal woonappartementen gecreëerd, we werken aan de uitbreiding hiervan. Naast de vaste bewoning is er er ook gelegenheid om gebruik te maken van deze appartementen om eens een paar dagen tot rust te komen. Zo hebben we de afgelopen jaren al vele gasten een christelijk dak boven hun hoofd kunnen aanbieden. Gasten uit binnen- en buitenland, en uit diverse kerkelijke richtingen, die om welke reden dan ook op zoek waren naar rust en geestelijke opbouw binnen onze gemeenschap.


Klik hier voor meer info over Weekendconferentie met Jürg Läderach van 18-20 oktober


Lezing Miel Vanbeckevoort, auteur van Wake Up! 25 septemberKlik hier voor meer info