Jezus Christus kennen en bekendmaken

‘De Cederborg’ is een zelfstandig, interkerkelijk bijeenkomstcentrum (zie over ons) dat allerlei mogelijkheden biedt. Er worden regelmatig (toerusting)bijeenkomsten gehouden en er is een woongemeenschap. Het wil een huis van hoop zijn voor mensen die hulp zoeken.

Elke zondagochtend is er een dienst rondom het Woord van God en elke woensdagavond is er een Bijbelstudie. Daarnaast worden regelmatig conferenties gehouden (zie agenda).

Er is een aantal woonappartementen gecreëerd, we werken aan de uitbreiding hiervan. Naast de vaste bewoning is er er ook gelegenheid om gebruik te maken van deze appartementen om eens een paar dagen tot rust te komen. Zo hebben we de afgelopen jaren al vele gasten een christelijk dak boven hun hoofd kunnen aanbieden. Gasten uit binnen- en buitenland, en uit diverse kerkelijke richtingen, die om welke reden dan ook op zoek waren naar rust en geestelijke opbouw binnen onze gemeenschap.


Winterconferentie in Bielstein (D) van 21 t/m 24 februari

PDF met meer informatie

Aanmelding gezinnen

Aanmelding individuele personen


Nadenkertjes

“The Christian army is the only army that kills its wounded.”

Sometimes people find more grace in a hospital than they do in a Bible believing church. That just ought not to be. God’s grace should be sufficient for us all.

Nadenkertjes

… als u geweten had wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben.

… ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.


Volg live de diensten of kijk ze later terug!